Farklı türde ve gözetimsiz iş yüklerinin bulut ortamında otomasyonu IBM Workload Automation bulut tabanlı bir çözümü kullanarak hibrit ortamlarda iş yüklerini verimli bir biçimde yönetmenize yardımcı olur. Hizmet seviyesi sözleşmesi iş hizmetlerinin verimli bir biçimde sağlanması için takvim ve etkinlik tabanlı kurumsal üretim iş yüklerinin planlamasını, işlenmesini ve analizini otomatikleştirir. IBM Workload Automation, kuruluş genelinde iş verimini optimize ederek manuel işçiliği azaltmanıza, BT operasyonlarının verimliliğini geliştirmenize ve ölçek ekonomisini başarmanıza yardımcı olur.

IBM Workload Automation size aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

 • Bulut tabanlı iş yükü otomasyonu ve merkezi yönetim araçlarıyla ortamınızın optimize edin.
 • Modüler otomasyon ve açık bütünleştirmeyle kısa sürede değer elde edin.
 • Özelleştirilebilir gösterge panoları, kendi kendine hizmet özellikleri ve gelişmiş otomasyonla kullanım kolaylığı sağlayın.
 • Daha akıllı kararları desteklemek için tahmine dayalı analitiği kullanın.
 • Proaktif uyarılar aracılığıyla hizmet seviyesi sözleşmesi hedeflerinin karşılanmasına yardımcı olun.
 • Daha verimli iş yükü yönetimi için merkezi bir noktadan yönetim sağlayın.
 • İş açısından kritik görevleri zamanında yürütün.
 • Bulut kaynaklarının ve altyapılarının sağlanmasıyla IBM Workload Scheduler ve IBM Workload Scheduler for Applications ürünlerini birleştirin.
 • Çeşitli kullanıma hazır bağdaştırıcılar aracılığıyla modüler otomasyon oluşturun.
 • Yeni iş uygulamaları bağlantısı için esnek bir çerçeveden yararlanın.
 • Diğer araçlarla daha kolay bağlantı kurmak için açık bütünleştirmeyi kullanın.
 • Artırılmış verimlilik için daha güçlü SAP bütünleştirmesiyle birlikte çalışın.
 • İş yükü gösterge panonuzu tasarlayın ve özelleştirin.
 • Müşteri deneyimini kolaylaştırmak için gelişmiş otomasyon kullanın.
 • Daha hızlı ve kolay yönetim için kendi kendine hizmet yetenekleriyle çalışın.
 • Hizmet Olarak Sunulan Yazılım (SaaS) ürünüyle devreye alma ve bakım sürecini kolaylaştırın.

IBM sistemleri ve iş yükü otomasyonu çözümleri, BT ve işletme iş akışlarınızı otomatik olarak yürütmek için birlikte çalışır. Kesinti haline gelmeden önce sorunları bulmanıza ve çözmenize yardımcı olmak için süreçleriniz üzerinde daha fazla denetim ve otomatikleştirilmiş kurtarma eylemleri sunar. Zamanlanmış yaklaşım ya da önceden tanımlı, ilke tabanlı ölçütler, operasyonları kolaylaştırmak ve genel olarak kullanılabilirliği geliştirmek üzere kullanılabilir. Bu çözümler aşağıdakileri gerçekleştirebilir:

 • Esnekliği geliştirme: Daha kolay otomatikleştirilmiş kurtarma için daha doğru ilkeler ve daha iyi modellemeyle iş süreçleri eşlemesini sorunsuz hale getirin.
 • Organizasyonel verimlilikleri geliştirme: Çeşitli yerlerde, ekipler ve platformlar genelinde süreçleri bütünleştirerek iş yükü otomasyonunuzu genişletin ve kurumsal kaynakları optimize edin.
 • Uygulama yönetimini azaltma: Bulut bilgi işlem modellerinin kullanımıyla bulut depolamasını optimize edin.

Öne çıkan sistemler ve iş akışı otomasyon olanakları

Çoklu platformlar için sistem otomasyonu
Yüksek düzeyde kullanilabilir bir SAP kurulumunun kurtarma sürelerini nasil gelistirebilecegini ve hizmet seviyesi sözlesmelerinin gereksinimlerini karsilamaya nasil yardimci olabilecegini görün.
https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/d6a38b59-943a-434b-a473-b408ed64847d/resource/TIW14105-USEN-00.pdf?lang=en

Dinamik is yüklerini verimli bir sekilde yönetme
Yüksek düzeyde kullanilabilir bir SAP kurulumunun kurtarma sürelerini nasil gelistirebilecegini ve hizmet seviyesi sözlesmelerinin gereksinimlerini karsilamaya nasil yardimci olabilecegini görün.
http://www-03.ibm.com/software/products/en/workload-scheduler