Ağ Keşif ve İzleme

Özellikler

Kesintileri azaltın, otomatikleştirin, ağınızın denetimini ve ağınıza ilişkin görünürlüğü elde edin IBM Netcool Network Management, CSP ve kurumsal veri merkezi ve ağ çalışanlarına ağınızda keşif, görselleştirme, saptama, yapılandırma, etkinleştirme, bütünleştirme ve iyileştirme konularında yardımcı olur. Tek bir çözüm IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, IBM Tivoli Network Manager ve IBM Tivoli Netcool Configuration Manager ürünlerini bir araya getirir.

Netcool Network Management özellikleri:

 • Ağ keşfi, izleme, olay yönetimi ve yapılandırma sağlayan ağ yönetimi araçlarının bütünleştirilmiş bir kümesi.
 • Karmaşık, dağıtılmış ağ ortamlarını kapsayan merkezi görünürlük ve raporlama.
 • Ağ kullanılabilirliğini ve verimlilikleri geliştirebilen ağ keşfi ve izleme.
 • Ağ sorunlarını gidermeye ve bunların hızla çözülmesine yardımcı olabilen olay ve arıza yönetimi.
 • Verimli devreye alma ve değişiklik yönetimini destekleyen ağ yapılandırması yetenekleri.

Bütünleştirilmiş bir ağ yönetimi araçları kümesi

 • Günde milyonlarca olayı aşabilen ölçeklenebilirlikle karmaşık ağ ve teknoloji etki alanlarının gerçek zamanlıya yakın, merkezi olarak izlenmesini sağlar.
 • Türdeş olmayan altyapıları ve fiziksel ağları kullanan bulut tabanlı hizmetler de dahil olmak üzere kurumsal ağ işlemlerine ilişkin ayrıntılı görünürlük sağlar.
 • Merkezi yönetim için iş uygulamalarından, ağ aygıtlarından, internet iletişim kurallarından, güvenlik aygıtlarından ve diğer veri kaynaklarından ağ verilerini toplar.
 • Netcool/OMNIbus, Tivoli Network Manager ve Tivoli Netcool Configuration Manager ürünleri arasında veri alışverişini ve bağlam içi gezinmeyi destekler.
 • Karmaşık ağ operasyonlarını işleme almak için işletim destek sistemleriyle ve diğer kritik misyonu olan iş akışı uygulamalarıyla bütünleşir.

Merkezi görünürlük ve raporlama

 • Tek bir konumdan ağ izleme ve yönetim bilgileri sağlayan, kullanımı kolay, rol tabanlı bir web portalı sunar.
 • Çeşitli kaynaklardaki verileri özelleştirilebilir olay görüntüleri, hizmet görünümleri ve operasyonel göstergelerle web tabanlı gösterge panolarında birleştirir.
 • Etki alanları çapında, birden çok satıcı firmanın bulunduğu olayları ve ayrıntılı ağ aygıtı bilgilerini içeren yönetim raporları sağlar.
 • IBM ve üçüncü kişi kaynaklardan güncel ve geçmiş verilerin merkezi görselleştirmesini ve raporlamasını sağlar.

Ağ keşfi ve izleme

 • Ağ bağlanırlığı, kullanılabilirlik, performans, kullanım ve döküm ile ilişkili gerçek zamanlıya yakın bilgiler sunar.
 • El ile müdahele olmaksızın otomatik olarak ağ haritaları oluşturur ve ağ değişiklikleriyle haritaları güncelleştirir.
 • Daha kısa sürede çözüm sağlamak ve kesintileri önlemeye yardımcı olmak için sorunlu noktaları ve diğer ağ sorunlarını belirler.
 • Sanal özel ağ (VPN), sanal yerel alan ağı (VLAN), zamanuyumsuz aktarma kipi (ATM), çerçeve geçişi ve çok iletişim kurallı etiket anahtarlaması (MPLS) hizmetleri de dahil olmak üzere mantıksal bağlanırlık bilgilerini yakalar.
 • Ağ operasyonlarını daha ayrıntılı izlemek için aygıtları ve bunlar arasındaki fiziksel kapıdan kapıya bağlanırlığı keşfeder.

Olay ve hata yönetimi

 • Kullanılabilirliğin ve performansın artırılmasına yardımcı olmak için gelişmiş ilişkilendirme, otomatikleştirilmiş tanılama ve temel neden analizi sağlar.
 • El ile müdahele olmaksızın sorunların belirlenmesine ve çözülmesine yardımcı olmak için otomatikleştirilmiş olay ilişkilendirmesi, yalıtma ve çözüm sağlar.
 • Çözüm sürelerini azaltmaya yardımcı olmak için düğüm ve kapı düzeylerinde ağın kapalı kalmasının nedenlerini belirler.
 • Temel sorunları belirleyebilen ve bunları proaktif olarak ele almanıza yardımcı olan olay oranı taban çizgilerini, tahminleri ve eğilimleri gösterir.

Ağ yapılandırma yetenekleri

 • Bulut tabanlı hizmetler için ağ aygıtlarının yönetimini ve yapılandırmasını otomatikleştirir.
 • Değişiklik yönetimi, güvenlik denetimi, yetkilendirme, ilke tabanlı uyumluluk ve yazılım büyütme için otomatikleştirilmiş özellikler sağlar.
 • Çeşitli ağ aygıtları, iletişim kuralları, sistemler, iş uygulamaları ve güvenlik aygıtlarını yönetmenize yardımcı olur.
 • Ağ değişikliklerinden haberdar olmak için yöneticilerin diğer ağ olaylarının yanı sıra yapılandırma değişikliği verilerini ve uyumluluk verilerini görüntülemesini sağlar.

Ağ Konfigürasyon İzleme ve Uyumluluk Yönetimi

Otomatik ağ yapılandırması ve değişiklik yönetimi IBM Tivoli Netcool Configuration Manager, otomatikleştirilmiş ağ yapılandırması ve değişiklik yönetimi sağlar. Uyumluluk gereksinimlerine yanıt verilmesine yardımcı olmak için ilke tabanlı yapılandırma araçlarını içerir. Tivoli Netcool Configuration Manager, ağları daha verimli bir şekilde yönetmek için hata yönetimi, ağ otomasyonu ve performans yönetimi uygulamaları ile bütünleştirilir.

Tivoli Netcool Configuration Manager özellikleri:

 • Ağ aygıtlarının güncel durumunu sağlayan ağ keşfi ve raporlama araçları.
 • Ağ güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini artırabilen otomatik yapılandırma yönetimi yetenekleri.
 • Karmaşık ve hızla değişen ağ ortamlarını daha verimli şekilde işleyen değişiklik yönetimi özellikleri.
 • Yasal uyumluluk yardımcılarını ve ağ aygıtı erişimini ve denetleyen ilke tabanlı yönetim.
 • Otomatik ağ yönetimi işlemlerini genişleten üçüncü kişi uygulamalarla bütünleştirme.
 • Fiziksel ve mantıksal aygıt durumunun otomatik, isteğe bağlı güncellemelerini alır.
 • Kolaylaştırılmış ağ işlemleri için geçerli ağ verilerini operasyon destek sistemlerine sunar.
 • Donanım tipi, yapılandırma geçmişi, değişiklikler ve etkinlikler gibi ilgili aygıt bilgilerini gösteren kullanımı kolay bir arabirimle çalışır.
 • Değişen gereksinimlerin hızına erişmek ve el ile yapılandırma hatalarının azaltılmasına yardımcı olmak için rutin ağ yapılandırma yönetimi görevlerini otomatikleştirir.
 • Uzman ağ mühendislerinden yeni mühendislere kadar çeşitli kullanıcıları desteklemek için tasarlanmış birden çok sayıdaki ağ yapılandırma kipiyle birlikte çalışın.
 • Taban çizgisi, arama, yapılandırma, sınama, onaylama ve izleme aşamaları da içinde olmak üzere aygıt yapılandırma yaşam çevrimini yönetir.
 • Kodlama veya komut dosyası oluşturma olmadan yerel aygıt yapılandırmalarının standartlaştırılmış temsilleriyle çalışmak için SmartModel Automation olanağını kullanır.
 • Hataların azaltılmasına ve yinelenen çalışmaların önlenmesine yardımcı olmak için ağ değişikliklerinin uygulanmasına ilişkin tek bir erişim noktası oluşturur.
 • Ağ değişikliklerini daha verimli şekilde yönetmek için yeniden kullanılabilir komut şablonlarından yararlanır.
 • Yapılandırma değişikliklerini onaylamak için aygıtlara gönderilen komutları otomatik olarak doğrular.
 • Kullanımı kolay bir “işaretle ve tıklat” arabirimi ile ağ değişikliklerinin uygulamasını hızlandırır.
 • Doğru, güvenilir bir ağ yapılandırma verileri kaynağı sağlamak için güncellenen Network Database of Record (DBoR) kaydını tutun.
 • Ağ güvenliğinin güçlendirilmesine yardımcı olmak için kullanıcıya, aygıta veya komuta göre yapılandırma erişimini denetler.
 • Yasal zorunlulukların, güvenlik ilkelerinin ve mühendislik standartlarının yapılandırma doğrulamaları için yeniden kullanılabilir bir ilke çerçevesi sağlar.
 • Daha hızlı uygulama için fiziksel ve mantıksal aygıt verileri ile ilke bilgilerini tek bir merkezi konumda birleştirir.
 • Ağ yapılandırma bilgilerinin sözdizimi, semantiği ve sıralaması için kurumsal uygulamaları uygulamak üzere SmartModel Automation olanağını kullanın.
 • Daha kapsamlı ve kolaylaştırılmış ağ yönetimi sistemleri oluşturmak için ağ otomasyonu, döküm ve yardım masası yönetim sistemleri gibi üçüncü kişi uygulamalarla bütünleştirilir.
 • İş akışı otomasyonuyla bütünleştirme için uygulama programlama arabirimlerinden (API’ler) yararlanır.
 • Red Hat Enterprise Linux, Oracle Solaris ve sanal VMware ortamları gibi çeşitli sunucu platformlarıyla birlikte çalışır.
 • Telenet ve SmartModel Automation iş akışlarına bağlanır.

Ağ Performans Analizi

İşinizi etkilemeden önce sorunları belirleyin, yalıtın ve çözün IBM Netcool Operations Insight, işinizi etkilemeden önce sorunları belirlemek, yalıtmak ve çözmek üzere gerçek zamanlı ve geçmiş analitiği kullanmak için BT operasyonlarınızı güçlendirir. IBM Tivoli Netcool/OMNIbus ve kognitif analitiğin dönüştürme yetenekleriyle desteklenen çözüm, yerel, bulut ve hibrit ortamlardan milyonlarca uyarıyı az sayıda eyleme dönüşebilir sorun olarak bir araya getirir. IBM Netcool Operations Insight sorun saptamadan düzeltmeye kadar operasyon yönetimi yaşam çevrimini hızlandırır ve size aşağıdaki konularda yardımcı olur:

 • Gerçek zamanlıya yakın ve geçmiş analitiğiyle, operasyonel verimliliğin artırılması
 • Arama analitiğiyle, sorun belirlemenin ve çözmenin hızlandırılması
 • Ağ durumu gösterge panosuyla ortalama onarım süresini kısaltarak ve ağ durumu görünürlüğü sağlayarak operasyonların etkinliğinin en üst düzeye çıkarılması
 • Operasyonel verimliliği geliştirin
 • Daha hızlı sorun çözümü için kritik olay ve alarmları önceliklendirin ve olaylarla ilgili şikayetleri azaltmak amacıyla gerçek zamanlıya yakın analitiği kullanın.
 • Operasyonlarda verimliliği desteklemek için, geçmiş etkinlikleri değerlendirmek üzere analitiği uygulayın.
 • Sorunları, daha zengin içerikle daha hızlı saptayın.
 • Olağandışı davranışı saptamak için analitik ile sorun belirlemeyi hızlandırın.
 • Hizmetin kullanılabilirliğini, erken saptama ve kısaltılmış ortalama onarım süresi ile artırın.
 • Sorun belirleme ve çözüm sürecini hızlandırın.
 • Daha hızlı sorun belirleme ve yalıtma için eyleme dönüştürülebilir iş öngörüsü elde etmek amacıyla, geçmiş uyarı ve alarmlara ilişkin bağlam içi arama analitiğinden yararlanın.
 • Ayrı birimleri daha fazla birleştirmek için iş seviyesinde etkinlik zenginleştirme edinin ve bağlamsal ilişki kurun.
 • Operasyonel etkinliği en üst düzeye çıkarın
 • Görünürlüğü geliştirmek ve ortalama onarım süresini kısaltmak için ağ durumu gösterge panosunu kullanın.
 • Tek bir görünümde ağ etkinliği, topoloji, kullanılabilirlik, performans ve yapılandırma verilerini görün.
 • Segment etkinliği sayısı ve son yapılandırma geçmişiyle yapılandırma değişikliği ayrıntıları, bağlam içi etkinlikler, en kötü senaryo temel performans göstergeleri ve ağ kullanılabilirliği durumunu görüntüleyin.
 • Kullanıcı müdahalesi olmadan görünebilen her segmentle birlikte bölgeye, ağ hizmetine ya da müşteriye göre görünümleri segmentlere ayırın.