Varlık Yaşam Çevrimi için Kapsamlı Kurumsal Varlık ve Bakım Yönetimi

Günümüzün en iyi varlık yönetimi uygulaması olan IBM Maximo Asset Management, kurum genelindeki tüm varlık tiplerini tek bir merkezden takip etmesini sağlıyor.

Maximo Asset Management, varlık yoğunluğu olan sektörlerde ortak bir platformda fiziksel varlıkların yönetimine yönelik kapsamlı bir çözümdür. Tümleşik mobil erişim, kullanıma hazır eşleme, ekip yönetimi ve analitik öngörüleri sunar.

 • Türü ne olursa olsun kurumsal varlıklarınız hakkında önemli bilgileri tek bir noktada toplayın, analiz edip değerlendirin.
 • Varlıklarınızın çalışabilirlik durumunu, güvenilirliğini ve verimliliğini geliştirip, operasyonlarınıza güç katın.
 • Varlıklarınızın gerçek değerini anlayıp, dogru varlık yönetimiyle iş esnekliğinizi artırın.
 • Birbirinden farklı lokasyonlardaki varlıklarınızın yönetimini tek bir noktadan ve en üstün performansla gerçekleştirin

Maximo Asset Management kuruluşların en iyi uygulamaları, stok, kaynaklar ve personeli paylaşmasını ve uygulamasını sağlar. Fabrika, üretim, altyapı, tesisler, ulaşım ve iletişim dahil tüm varlık tiplerinin yönetilmesine yardımcı olur.

Tesis içinde ya da hizmet olarak sunulan yazılım (SaaS) ürünü olarak kullanılabilir.

Varlık Merkezli İşletme Modeli aşağıdaki şemada görüleceği üzere İki farklı koldan büyük faydalar sağlamaktadır.

Üstelik hizmet seviyesinde veya güvenlikte herhangi bir aksama yaşamadan Maximo Asset Management, gelişmiş bir hizmet odaklı mimari içinde yer alan yönetim modüllerini içerir.

 • Varlık ve yer verilerini varlık yaşam döngüsü aracılığıyla daha verimli izlemek ve yönetmek için gereksinim duyduğunuz denetimi elde edin.
 • İlk istekten başlayarak gerçek isteklerin tamamlanmasına ve kaydedilmesine kadar planlı ve plan dışı iş etkinliklerini yönetin. Varlıklarınız için koruyucu bakım süreçleri tanımlayın ve yönetin.
 • Hizmet olanaklarını tanımlayın, hizmet seviyesi sözleşmelerini (SLA’lar) oluşturun, hizmet seviyesi teslimatını proaktif olarak izleyin ve üst seviyeye bildirme prosedürlerini uygulayın.
 • Satın alma, finansal kiralama, kiralama, garanti, iş gücü ücretleri, yazılım konulu sözleşmelerle, ana, genel ve kullanıcı tanımlı sözleşmeler için kapsamlı destek alın. Sahip olduğunuz varlıkların garanti kapsamında olup olmadıklarını kontrol edebilirsiniz ve varolan sözleşmeleriniz bitmeden haberdar olabilirsiniz.
 • Ne, ne zaman, kaç adet ve ne kadar değerli sorularının yanıtları da dahil olmak üzere, varlıklarla ilgili stoğa ilişkin ayrıntılar ve varlıklarla ilgili stoğun kullanımı hakkında bilgi sahibi olun.
 • Doğrudan satın alma ve stok tamamlama gibi kurumsal çapta tedariğe ilişkin tüm aşamaları destekleyin.

Avantajlar;

 • Maximo, kurumsal varlıkların proaktif yönetimini saglayarak yatırımların geri dönüşünü hızlandırır.
 • Maximo Asset Management .Kritik varlıkları tek bir platform üzerinden yöneterek bu yöndeki ortak is pratiklerini zenginleştirir ve varlıkların tek bir havuzdan yönetimini sağlar.
 • Endüstri standardı olan Maximo mimarisinin desteğiyle yatırımın “geleceğe dönük olmasını sağlar.
 • Kurumların büyümesine ve uzun dönemli iş ihtiyaçlarına yanıt veren esnek bir çözüm sunar.
 • Maximo platformunun standart yapısı, varlıkları yönetmek için kullanılan farklı uygulamaları ve bu iş için ortaya çıkan kırtasiye yükünü ortadan kaldırır, sistem konsolidasyonu ile ciddi düzeyde verimliliğin yolunu açar.
 • Etkili ve proaktif bakım yönetimi sayesinde varlıkları uzun ömürlü kılar.
 • Varlıkların devre dısı kalma sürelerini azaltır, güvenilirliklerini artırır, böylece hizmet kalitesi ve karlılığa olumlu etkide bulunur.
 • Yedek parça stok ve tedarik yönetimini belli bir düzende gerçeklestirdigi için nakit akışına destek olur.
 • Kaynak yönetimi ve iş optimizasyonu sayesinde iş gücünden daha yüksek verim almayı sağlar.
 • Maximo içerisinde gelen tümleşik altyapı ile maximo web servisler,restful ve hazır paketler ile birçok entegrasyona hazır durumdadır. Ayrıca geliştirmelere açık yapısı olduğundan dolayı veritabanı, uygulama ve webservice katmanlarında her türlü entegrasyon sağlanabilir.
 • İşletmedeki kritik ekipmanları, bunlarla ilgili işgücünü ve envanteri maksimum faydayı sağlayacak şekilde yöneterek hedeflenen hizmet seviyesini yakalar.
 • Periyodik bakımlar ile kritik varlıkların uzun ömürlü ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar.
 • Malzeme,eleman,servis planlaması ise kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.