Uygulamalarınıza ve uygulamalarınızın BT altyapısı bağımlılıklarına ilişkin görünürlük sağlayın

IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager çözümü otomatikleşleştirilmiş keşif ve uygulama eşleme olanağı sağlar. Sistem yöneticilerinin birbirine bağımlı iş uygulamalarının ve BT hizmetlerinin yapısını, durumunu, yapılandırmasını ve değişiklik geçmişini anlamalarına yardımcı olur.

IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager şunları gerçekleştirmenize yardımcı olur:

 • Otomatik oluşturma ve iş uygulaması kompozisyonunda değişiklik izleme olanağı sağlayarak altyapınızın izlenmesi ve birleştirme eşlemesini otomatikleştirme.
 • Uygulamalar ve bağımlılıklarda bilgileri depolayarak ve aracısız keşifler gerçekleştirerek kritik kaynakların etkin keşfi.
 • Sunucular, uygulamalar, ağ aygıtları, yazılım, yapılandırma dosyaları, işletim sistemleri ve diğer BT altyapısı bileşenleri arasındaki bağımlılıklara ilişkin net bir görünüm sunma.
 • Yapılandırmayla ilgili uygulama sorunlarını hızla yalıtarak ve sorun giderme sürecini hızlandırarak iş operasyonu araçlarıyla sorunsuz bir biçimde çalışma.
 • Yeni ve güncellenen BT kaynaklarının keşfini kolaylıkla genişleterek basitleştirilmiş, esnek bir veri modeli kullanma.

Altyapınızın izlenmesini ve birleştirme eşlemesini otomatikleştirme

 • Veritabanları, uygulama sunucuları ve anasistemler gibi iş uygulaması birleştirme öğelerini dinamik olarak oluşturur ve görünümlerini günceller.
 • Tek bir adımda ortak operasyonel bilgiye dayalı iş uygulaması eşlemesini kolaylıkla başlatır.

Kritik kaynakların etkin keşfi

 • Tek bir keşif sunucusu üzerinde desteklenecek birden çok eşzamanlı keşif görevini etkinleştirir.
 • Keşfedilen verilerin birden çok keşif sunucusundan kurumsal veritabanına paralel olarak aktığı akış kipini destekler.
 • Keşfedilen verilerin daha doğru, iş hizmeti görünümlerinin güncel olmasını sağlamak için zamanuyumsuz keşif olanağı sağlar.
 • Erişime izin verilmeyen ya da kimlik bilgilerinin alınmasının zor olduğu sistemler için kimlik bilgileri olmadan el ile komut dosyası keşfini destekler.
 • Dağıtılmış platformlarda ve anabilgisayar platformlarında verimli bir şekilde çalışır.

Birbirine bağımlılıkların net bir görünümünü sağlar

 • Çeşitli bileşenlerde iş uygulamalarınızın bağımlılıklarını ve ortamınızdaki BT kaynaklarını izler.
 • Fiziksel, sanal ve bulut ortamlarının yönetimini geliştirir.

Hizmet kataloğu

 • Kullanıcıların arama yapması ve sipariş etmesi için mevcut hizmetlerin bir listesini yayınlar. İşletim kitabı otomasyonu ile hizmet taleplerinin yerine getirilmesini oomatikleştirir, kullanıcı taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli olan manuel müdahaleyi minimum düzeye indirger.
 • Maliyet bilgileri artık hizmetlere eklenebilir. Artık kullanıcılar hizmetlerin maliyetini anlayabilir ve hizmet tüketimlerini buna göre yönetebilir.
 • Bir grup ya da iş birimine dayalı olarak hizmet kataloğu girdileri sağlayarak hizmet yetkilendirmesini destekler.
 • Genel hizmet öğeleri için zamandan tasarruf etmenize ve katalog geliştirme maliyetini düşürmenize yardımcı olan hizmet tanımlama şablonları sunar.
 • İş emirleri oluşturma maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olabilecek iş planı şablonları sağlar.

İş operasyonları araçlarıyla sorunsu bir biçimde çalışma

 • Hangi kaynakların izlenmediğini öne çıkarır ve az kullanılan sunucuları saptar.
 • Yapılandırmayla ilişkili uygulama sorunlarının yalıtılması sürecini ve sorun gidermeyi hızlandırır.
 • Çözümleme süresini kısaltmak üzere keşif ve izleme verileri arasında mutabakat sağlamak için “proaktif keşif” olanağı sağlar.
 • Performans ve kullanılabilirlik ölçümleri için Tivoli Monitoring bağlamını başlatır.

Kolaylaştırılmış, esnek veri modeli kullanma

 • Yeni ve güncellenen algılayıcılar, tüm IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager uygulaması büyütme gereksinimi olmadan sağlanabilir ve devreye alınabilir.
 • Ayrıntılı öznitelikler ekleme ya da çıkarma esnekliği.